Home
Individueel Advies

Assessments

Een Assessment Center is een goede mogelijkheid om de geschiktheid van een kandidaat voor een bepaalde functie te onderzoeken of om een loopbaanpad voor een medewerker vast te stellen. Om de beste match te vinden tussen arbeid en persoon, zorgt My Wings Consultancy voor een duidelijk beeld van de sterkte-/zwaktebalans en de drijfveren van een individu. Hierdoor kunnen mensen en organisaties beter gebruik maken van hun kwaliteiten en krachten en gericht werken aan de te ontwikkelen punten.

Wat is een Assessment Center?
Een Assessment Center is een procedure gericht op het voorspellen van (toekomstig) werkgedrag van een individu of een groep individuen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een geïntegreerde set van verschillende betrouwbare en gevalideerde instrumenten, zoals gedragsobservaties tijdens simulatie van een werksituatie.

Een Assessment Center heeft de volgende kenmerken:

  • Werkgedrag als uitgangspunt
  • Een set van zorgvuldig ontworpen en gekozen beoordelingsinstrumenten
  • Managers als beoordelaars
  • Systematische en gevalideerde beoordeling op basis van vooraf bepaalde gedragskenmerken

De Assessment Center methode heeft meerdere toepassingsmogelijkheden:

  • werving en selectie
  • management development
  • training en opleiding
  • loopbaanadvisering


© Background image: http://lithp.deviantart.com
© My Wings Consultancy | Webdesign: NOcreations