Home
Individueel Advies

Coaching

Een coach onderscheidt zich van een adviseur of trainer omdat een coach zich concentreert op het beste uit de mens te halen, terwijl de adviseur of trainer juist zal proberen 'het beste wat hij weet' bij zijn klant naar binnen te brengen. Een coach is er altijd op uit de eigen kwaliteiten van de gecoachte werknemer verder te ontwikkelen.
Coachen richt zich op het bewust ordenen van het eigen gedrag en handelen in de werksituatie, met als doel deze te verbeteren en succesvol te maken.

Coachen veronderstelt bewustzijn van de eigen leervragen en de wil het eigen functioneren te verbeteren. Aan het begin van het traject verwoordt u in samenspraak met de coach de concrete doelen. Een coachingstraject wordt begeleid door een psycholoog van My Wings Consultancy, die door ervaring en opleiding is gespecialiseerd in deze vorm van professionele begeleiding. De coach biedt u analyse-instrumenten die u helpen zelf greep te houden op het proces.

Uzelf en uw vraag staan centraal. Tijdens het eerste gesprek worden uw vraag en het gewenste resultaat in kaart gebracht. U bepaalt de doelstellingen en de timing.
Om het gewenste eindresultaat te behalen wordt methodisch en resultaatgericht gewerkt. Er wordt op drie manieren geïntervenieerd: inhoudelijk ('wat'), implementatiegericht ('hoe') en op de persoon ('wie'). Uzelf, uw vraag en uw werk staan centraal.


© Background image: http://lithp.deviantart.com
© My Wings Consultancy | Webdesign: NOcreations