Home
Organisatieadvies

Competentiemanagement

Te verwachten resultaten | Aanpak

Competentiemanagement biedt de mogelijkheid de aanwezige en de nog te verwerven competenties van medewerkers in kaart te brengen om de doelstellingen van de organisatie te bereiken.
De essentie van competentiemanagement is het goed zijn en blijven in de uitvoering van jouw werk en mee kunnen groeien met de plannen van de organisatie!

Organisatie-strategie krijgt betekenis als medewerkers zelf ervaren wat dit voor hen betekent. Dit kan met doordacht competentie management. Competenties zijn gericht op drie analyse- niveau's: organisatie, team en individu.
De competentieset wordt uitgewerkt naar werving &selectie, opleiden en (loopbaan)ontwikkeling en beoordelen en belonen. Kortom het gehele HR beleid wordt gekoppeld aan competenties.

De praktijk laat goede resultaten zien van competentiemanagement. Winst valt onder meer te behalen op de volgende terreinen:

  • Prestatieverbetering; implementatie organisatiestrategie door concreet te maken wat men van medewerkers verwacht in termen van kennis, vaardigheden, persoonskenmerken en motivatie.
  • Consistent HRM; optimale afstemming tussen de verschillende personeelsinstrumenten.
  • Verbetering van de communicatie door te spreken over waarneembare zaken in plaats van in kretologie.
  • Medewerkers binden aan de organisatie door goede ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.
  • Flexibele inzet van medewerkers door los te komen van het functiedenken.

Top 5

Aanpak competentiemanagement:

Stap 1: Strategie kiezen.
Stap 2: Kerncompetenties vaststellen door het management.
Stap 3: Normgroep kiezen in organisatie.
Stap 4: Nivo waarop u Competentie Management wil toepassen vaststellen;
- organisatie
- functie
- individu
Stap 5: Opstellen competentieprofielen.
Stap 6: Medewerkers informeren over competentiemanagement, de profielen en de consequenties voor hun dagelijkse werk.
Stap 7: Trainen van de leidinggevenden:
Stap 8: Profielen integreren in personeelsinstrumenten.

Top 5


© My Wings Consultancy | Webdesign: NOcreations