Home
Organisatieadvies

Als wij de trend van de vergrijzingproblematiek volgen, dan is ons inziens functiebewust personeelsbeleid de oplossing!

Het nieuwe elan vanuit het HRM

Te verwachten resultaten | Onze aanpak

De Nederlandse beroepsbevolking vergrijst ontgroent

Heeft u al zicht op de volle impact hiervan op uw organisatie? Voelt U al het spanningsveld van deze demografische tijdbom? Is uw organisatie bereid om hiernaar te luisteren?

Wie niets doet riskeert een kwalitatief en kwantitatief personeelsprobleem. Essentiƫle kennis stroomt weg, het personeelsbestand wordt ouder en deze problemen zullen toenemen in de komende 5-10 jaar.
My Wings Consultancy heeft ten aanzien van deze alarmerende situatie een specifiek traject ontwikkeld. Wij brengen uw behoeften en oplossingen helder in kaart. De doelstellingen van uw organisatie zijn hierbij nadrukkelijk het uitgangspunt. Wij staan aan uw zijde bij de uitvoering!

Resultaten

Wat kunt u verwachten van onze dienstverlening?

Overall bedrijfsresultaat:

 • Concrete risicoanalyse met betrekking tot uw organisatie
 • Kostenbesparing
 • Optimale inzet personeel
 • Optimale instroom, doorstroom en uitstroom
 • Het hebben van een heldere visie op de toekomst
 • Grotere slagkracht op langere termijn
 • Voorbereid zijn op toekomstige problemen en oplossingen

HRM Resultaat:

 • Eenduidige functiecompetenties inclusief cultuur gerelateerde aspecten
 • Heldere persoonlijke competenties
 • Kijk op de ontwikkelingspotentie van de medewerkers en organisatie in zijn geheel
 • Consistent HRM beleid
 • Collectief heldere communicatieperceptie

Top 5

Onze aanpak

Vergrijzing en ontgroening zijn een gegeven binnen een breder veranderende omgeving waarin individualisering nog steeds de boventoon voert.

De algemene oplossingsrichting binnen het HRM-beleid is individueel georiƫnteerd. Deze benadering vraagt van zowel de werkgever als de medewerker een andere aanpak.
De medewerker functioneert optimaal wanneer deze zich bewust is van de bij de functie behorende verantwoordelijkheden, deze verantwoordelijkheden kan nemen en dat ook doet. Dit is een proces. organisatie faciliteert dit middels functiebewust personeelsbeleid. organisatie maatwerk. Wij stemmen onze dienstverlening af op uw specifieke situatie en wij maken daarbij gebruik van een modulair opgebouwd diensten- en productenpakket

Top 5


© My Wings Consultancy | Webdesign: NOcreations